نظرسنجی

نظرات شما عزیزان بی‌نهایت برای ما اهمیت دارد و در راستای افزایش کیفیت خدماتمان به شما یاری خواهد کرد، در ادامه دو فرم نظرسنجی در نظر گرفته شده تا درباره‌ی فروش و خدمات پس از فروش از مشتریان عزیز یاری بگیریم و باعث خوشحالی ما است که نظر شما را بدانیم.

نظر سنجی خدمات پس از فروش

  مشخصات خودرو

  مشخصات مشتری

  پرسش ها

  نظر سنجی فروش

   مشخصات خودرو

   مشخصات مشتری

   پرسش ها