تقاضای اخد نمایندگی

 

با توجه به اینکه لیست به روزآوری شده عاملیت‌های مجاز در سایت اینترنتی شرکت به آدرس   (www.arian-motor.com) موجود می باشد لذا  قبل از مراجعه و جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت شرکت مراجعه نمائید.

مراکز فروش و خدمات پس از فروش قطع همکاری شده مجاز به ارائه خدمات نبوده و عواقب و مسئولیت دریافت خدمات از این مراکز بر عهده مشتریان محترم می باشد.

برای دانلود فرم تقاضای اخذ عاملیت کلیک نمایید.