با تشکر از حسن انتخاب و همراهی شما، بدینوسیله اطلاعات مربوط به راهنمای مشتریان خودروهای میتسوبیشی اعلام می گردد. مطالعه دقیق این راهنما و رعایت نکات ذکر شده، آشنایی کامل و کافی شما مشتریان گرامی با محصولات میتسوبیشی را فراهم خواهد کرد.