شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

شرکت آرین موتور پویا در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه های گمرکی و عودت ما به التفاوت تعرفه های واردات خودرو از سوی دولت ، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام نماید .ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی ، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت ، محاسبه و لحاظ خواهد شد .

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو (ریال) فروش اقساطی تحویل کوتاه مدت
پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام چک به تاریخ روز ثبت‌نام در وجه لیزینگ کارآفرین پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۴۵ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با بیمه بدنه مبلغ تسهیلات نرخ سود تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل

(روز کاری)

تعداد اقساط تعداد چک مبلغ هر چک
Outlander
outlander
Type5 ۲۰۱۷ ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۳۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۶ ماهانه ۲۰۸،۳۳۴،۰۰۰ ۳۰ روز
۲،۱۰۲،۰۰۰،۰۰۰ ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۳۶ ۱۲ فقره چک سه ماهه ۱۴۳،۰۳۰،۰۰۰
Lancer
mitsubishi asx
۲۰۱۸ ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۲۱،۸۷۸،۰۰۰ ۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۶ ماهانه ۱۸۳،۳۳۴،۰۰۰ ۳۰ روز
۱،۰۴۳،۷۵۶،۰۰۰ ۲۴،۷۸۲،۰۰۰ ۲۱٪ ۲۴ ۸ فقره چک سه ماهه ۱۷۱،۹۱۹،۰۰۰
۱،۰۸۷،۵۱۲،۰۰۰ ۴۹،۷۶۸،۰۰۰ ۲۱٪ ۴۸ ۱۶ فقره چک سه ماهه ۱۰۳،۳۱۱،۰۰۰
۱،۱۰۹،۳۹۰،۰۰۰ ۶۳،۳۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۶۰ ۲۰ فقره چک سه ماهه ۹۰،۱۴۸،۰۰۰
ASX
mitsubishi asx
Type4 ۲۰۱۸ ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت غیر قطعی

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶،۹۸۱،۸۳۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ماهانه ۸۳،۴۰۰،۰۰۰ ۹۰ روز
۲۴۳،۹۶۳،۶۶۸ ۱۶٪ ۲۴ ماهانه ۴۸،۹۷۰،۰۰۰
Mirage
mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ
۲۰۱۸ ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت غیر قطعی

۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۱،۶۶۷،۸۲۰ ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ماهانه ۳۶،۶۷۰،۰۰۰ ۶۰ روز
۱۰۳،۳۳۵،۶۴۰ ۱۶٪ ۲۴ ماهانه ۲۱،۵۵۰،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

علی‌الحساب

فروش نقدی تحویل میان مدت فروش مشارکتی (قیمت غیرقطعی)
پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۴۵ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل روز کاری پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت سوم چک به تاریخ ۹۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل

(روز کاری)

Outlander outlander Type5 ۲۰۱۸ ۳،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

روز

۲۰۱۷ ۳،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

با احتساب تخفیف خرید نقدی

۳،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز
Asx mitsubishi asx Type4 ۲۰۱۸ ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت غیر قطعی با احتساب تخفیف خرید نقدی

۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰ روز ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

روز

Mirage mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

قیمت غیر قطعی با احتساب تخفیف خرید نقدی

۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ روز ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

روز

Lancer mitsubishi lancer Type4 ۲۰۱۸ ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

با احتساب تخفیف خرید نقدی

۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر>
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌های شماره‌گزاری به عهده شرکت می‌باشد و هیچ هزینه ای از مشتری کسر نمی‌گردد
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می‌باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می‌گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می‌باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می‌باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴


دفتر مرکزی: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک ۲۱، شرکت آرین موتور پویا
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی کاشانی: تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت الله کاشانی، بین خیابان اباذر و مهران، پلاک ۶۱
تلفن: ۴۴۹۷۲۳۳۵ و ۴۴۹۷۲۳۱۷ و ۴۴۹۷۱۵۰۳
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵
نمایشگاه مرکزی ولیعصر:

این نمایشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل است و مشتریان می‌توانند به نمایشگاه‌ها یا عاملیت‌های دیگر برای انجام امور خود مراجعه کنند.


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴