شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری و فیش ۱۰درصد

فروش اقساطی تحویل کوتاه مدت(قیمت قطعی) فروش اقساطی تحویل بلند مدت(قیمت قطعی)
مبلغ پرداختی نقدی در زمان ثبت نام نرخ بهره مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل (روز کاری) مبلغ پرداختی نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد ما به التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه نرخ بهره مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت سود مشارکت سود انصراف موعد تحویل (روز کاری)
مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط
Outlander Type5 ۲۰۱۷ ۲،۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۲۳،۶۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۲،۸۰۰،۰۰۰ فوری ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۳،۶۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۱۸٪ ۶۰
۱۴% ۲۴ ۴۵،۶۲۷،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۳،۹۶۵،۴۰۰ ۱۴% ۲۴ ۴۵،۶۲۷،۰۰۰
ASX Type4 ۲۰۱۷ ۱،۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰ ۳۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۱۸٪ ۶۰
۱۴٪ ۲۴ ۳۶،۰۱۵،۹۲۸ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۴۴،۸۶۹،۵۰۰ ۱۴% ۲۴ ۳۶،۰۱۶،۰۰۰
Lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸۲۸،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ فوری ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۸،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۴۷،۵۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۱۸٪ ۶۰
۱۴% ۲۴ ۲۷،۳۷۳،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۷،۸۹۵،۶۰۰ ۱۴% ۲۴ ۲۷،۳۷۳،۰۰۰
Mirage ۲۰۱۷ ۸۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۴۹۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ فوری ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون بهره ۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ۲۱٪ ۱۸٪ ۶۰
۱۴% ۲۴ ۱۵،۸۴۶،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۸،۹۷۵،۱۰۰ ۱۴% ۲۴ ۱۵،۸۴۶،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری و فیش ۱۰درصد

فروش نقدی (قیمت قطعی) فروش نقدی (قیمت قطعی) فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب)
پیش پرداخت در زمان ثبت نام موعد تحویل (روز کاری) پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش پرداخت چک به تاریخ ۳۰ روز بعد ما به التفاوت علی الحساب در زمان صدور دعوتنامه سود مشارکت سود انصراف موعد تحویل (روز کاری) پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش پرداخت چک به تاریخ ۳۰ روز بعد پیش پرداخت چک به تاریخ ۹۰ روز بعد سود مشارکت سود انصراف موعد تحویل (روز کاری)
Outlander Type5 ۲۰۱۷ ۲،۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۱۸۹،۰۰۰،۰۰ فوری ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱% ۱۸% ۶۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸% ۲۶% ۱۲۰
Outlander Type3 ۲۰۱۷ ۲،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۳۹،۰۰۰،۰۰۰ فوری
Asx Type4 ۲۰۱۷ ۱،۷۹۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱% ۱۸% ۶۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸% ۲۶% ۱۲۰
Lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۳۹۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۵۸،۰۰۰،۰۰۰ فوری ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱% ۱۸% ۶۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸% ۲۶% ۱۲۰
Mirage ۲۰۱۷ ۸۲۹،۰۰۰،۰۰۰ ۷۸۹،۰۰۰،۰۰۰ فوری ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۹،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱% ۱۸% ۶۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸% ۲۶% ۱۲۰

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • یک قطعه عکس ۳*۴
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر
 • کپی سند مالکیت طبق ضوابط شرکت
 • یکی از قبوض انشعاب مربوط به سند ( آب ، برق ، گاز )
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می باشد.
 • هزینه شماره گذاری (فیش ۱۰ درصد) از مبلغ قابل پرداخت کسر گردیده است و خریدار شخصاً متعهد به پرداخت این مبلغ در محل شماره گذاری می باشد (جهت مشتریان شهرستان، غیر از استان تهران و البرز، مبلغ مربوط به عوارض و مالیات شماره گذاری از مبلغ قابل پرداخت کسر شده و می بایست توسط مشتری در مرکز شماره گذاری هر استان پرداخت گردد)
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۵۵۴۵۷۷۵۶۳۴ شعبه کندوان،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار


دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان.
رسیدگی به شکایات: ۴۴۵۲۱۹۹۱
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
فکس: ۴۷۲۹۳۱۱۲
کدپستی ۱۳۸۹۷۹۸۷۱۱
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١ فکس: ٨٨۵٨١۶٨٢
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی ولیعصر: خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، پلاک ٢١١.
تلفن: ٨٨٧٠٧۵٧٠-٨٨٧٠٧٠٨٣
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۵۵۴۵۷۷۵۶۳۴ شعبه کندوان
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار