شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری

فروش اقساطی تحویل میان مدت(قیمت قطعی) فروش اقساطی تحویل بلند مدت(قیمت علی‌الحساب)
پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۲۰ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوت‌نامه نرخ سود تسهیلات مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۴۵ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوت‌نامه نرخ سود تسهیلات مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل
مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط
Outlander
outlander
Type5 ۲۰۱۸ ۲،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲۲،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۲۲،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۶۳۷،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۳۷،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵۳،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۵۸،۰۰۰،۰۰۰
ASX
mitsubishi asx
Type4 ۲۰۱۸ ۲،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۴،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۷۶،۷۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۹۴،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۷۶،۷۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۲۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۹۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۴۴،۵۰۰،۰۰۰ ۶۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۴۴،۵۰۰،۰۰۰
Lancer
mitsubishi lancer
Type4 ۲۰۱۸ ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۸۹،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۳۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۳۴،۸۰۰،۰۰۰ ۵۰۸،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۳۴،۸۰۰،۰۰۰
Mirage
mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ
۲۰۱۸ ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۵،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۱۹،۲۰۰،۰۰۰ ۳۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۱۹،۲۰۰،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری

فروش نقدی تحویل میان مدت (قیمت قطعی) فروش نقدی تحویل بلند مدت (قیمت علی‌الحساب) فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب)
پیش پرداخت در زمان ثبت نام پیش‌ پرداخت دوم چک به تاریخ ۲۰ روز بعد از ثبت‌نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی موعد تحویل پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت سوم چک به تاریخ ۶۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت سوم چک به تاریخ ۹۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل

(روز کاری)

Outlander outlander Type5 ۲۰۱۸ ۲،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Asx mitsubishi asx Type4 ۲۰۱۷ ۲،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۸ ۲،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Lancer mitsubishi lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۶۹۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۸ ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۳۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Mirage mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۱۸ ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۹۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • یک قطعه عکس ۳*۴
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر
 • کپی سند مالکیت طبق ضوابط شرکت
 • یکی از قبوض انشعاب مربوط به سند ( آب ، برق ، گاز )
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌های شماره‌گزاری به عهده شرکت می‌باشد و هیچ هزینه ای از مشتری کسر نمی‌گردد
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می‌باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می‌گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می‌باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می‌باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴


دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۸ جاده مخصوص کرج، بعد از بزرگراه آزادگان.
رسیدگی به شکایات: ۴۴۵۲۱۹۹۱
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
فکس: ۴۷۲۹۳۱۱۲
کدپستی ۱۳۸۹۷۹۸۷۱۱
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی ولیعصر: خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، پلاک ٢١١.
تلفن: ٨٨٧٠٧۵٧٠-٨٨٧٠٧٠٨٣
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴