شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

شرکت آرین موتور پویا در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه های گمرکی و عودت ما به التفاوت تعرفه های واردات خودرو از سوی دولت ، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام نماید .ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی ، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت ، محاسبه و لحاظ خواهد شد .

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری

علی‌االحساب

فروش اقساطی تحویل کوتاه مدت(قیمت غیر قطعی)
پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۴۵ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوت‌نامه مبلغ تسهیلات نرخ سود تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل
مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط
Outlander PHEV
outlander
۲۰۱۸ ۳،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۴،۰۶۵،۸۶۸ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲٪ ۱۲ ۱۰۶،۶۲۰،۰۰۰ ۹۰ روزه
۳۳۸،۱۳۱،۷۳۶ ۱۸٪ ۲۴ ۵۹،۹۱۰،۰۰۰
Outlander
outlander
Type5 ۲۰۱۸ ۳،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۵،۱۰۷،۶۳۸ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ روزه
۴۴۰،۲۱۵،۲۷۶ ۱۶٪ ۲۴ ۵۸،۷۶۰،۰۰۰
۲۰۱۷ ۳،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی

۱،۸۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۲،۱۹۰،۶۸۲ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۶۴،۳۸۱،۳۶۴ ۱۶٪ ۲۴ ۵۸،۸۰۰،۰۰۰
ASX
mitsubishi asx
Type4 ۲۰۱۸ ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶،۹۸۱،۸۳۴ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۸۳،۴۰۰،۰۰۰ ۹۰ روزه
۲۴۳،۹۶۳،۶۶۸ ۱۶٪ ۲۴ ۴۸،۹۷۰،۰۰۰
۲۰۱۷ ۲،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی

۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۵،۵۲۳،۳۵۷ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۸۳،۴۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۵۱،۰۴۶،۷۱۴ ۱۶٪ ۲۴ ۴۹،۰۰۰،۰۰۰
Lancer
mitsubishi lancer
Type4 ۲۰۱۷ ۱،۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی

۱،۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۲۱۰،۳۳۱ ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۶۶،۷۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۴۰،۴۲۰،۶۶۲ ۱۶٪ ۲۴ ۳۸،۱۸۰،۰۰۰
Mirage
mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ
۲۰۱۸ ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۱،۶۶۷،۸۲۰ ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۳۶،۶۷۰،۰۰۰ ۶۰ روزه
۱۰۳،۳۳۵،۶۴۰ ۱۶٪ ۲۴ ۲۱،۵۵۰،۰۰۰
۲۰۱۷ ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی

۵۹۴،۰۰۰،۰۰۰ ۱۰،۳۱۳،۵۱۹ ۳۹۶،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱۲ ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰ روز کاری
۲۰،۶۲۷،۰۳۸ ۱۶٪ ۲۴ ۱۹،۳۹۰،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

علی‌الحساب

فروش نقدی تحویل میان مدت (قیمت قطعی) فروش مشارکتی (قیمت غیر قطعی)
پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۴۵ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل روز کاری پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت سوم چک به تاریخ ۹۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل

(روز کاری)

Outlander PHEV

outlander PHEV

۲۰۱۸ ۳،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰ روزه ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Outlander outlander Type5 ۲۰۱۸ ۳،۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ روزه ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۱۷ ۳،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی و با احتساب تخفیف نقدی

۳۰ روزه
Asx mitsubishi asx Type4 ۲۰۱۸ ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۰ روزه ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۱۷ ۲،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی و با احتساب تخفیف نقدی

۳۰ روزه
Lancer mitsubishi lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی و با احتساب تخفیف نقدی

۳۰ روزه
Mirage mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۱،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰ روزه ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۱۷ ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰

قطعی و با احتساب تخفیف نقدی

۳۰ روزه

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • یک قطعه عکس ۳*۴
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر
 • کپی سند مالکیت طبق ضوابط شرکت
 • یکی از قبوض انشعاب مربوط به سند ( آب ، برق ، گاز )
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌های شماره‌گزاری به عهده شرکت می‌باشد و هیچ هزینه ای از مشتری کسر نمی‌گردد
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می‌باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می‌گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می‌باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می‌باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴


دفتر مرکزی: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک ۲۱، شرکت آرین موتور پویا
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی ولیعصر: خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، پلاک ٢١١.
تلفن: ٨٨٧٠٧۵٧٠-٨٨٧٠٧٠٨٣
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴