شرایط فروش

دانلود لیست قیمت‌ها

شرکت آرین موتور پویا در راستای صیانت از حقوق مشتریان و رعایت اصل مشتری مداری متعهد می گردد در صورت کاهش احتمالی تعرفه های گمرکی و عودت ما به التفاوت تعرفه های واردات خودرو از سوی دولت ، نسبت به پرداخت این مبلغ به مشتریان شرکت اقدام نماید .ضمناً قیمت نهایی خودروهای وارداتی این شرکت در کلیه قراردادهای فروش فعلی و آتی ، متناسب با کاهش احتمالی تعرفه گمرکی واردات خودرو از سوی دولت ، محاسبه و لحاظ خواهد شد .

 

نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری

فروش اقساطی تحویل میان مدت(قیمت قطعی) فروش اقساطی تحویل بلند مدت(قیمت علی‌الحساب)
پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام نرخ سود تسهیلات مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل پیش‌پرداخت نقدی در زمان ثبت‌نام پیش‌پرداخت چک به تاریخ ۴۵ روز بعد مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوت‌نامه نرخ سود تسهیلات مبلغ تسهیلات مانده قابل پرداخت موعد تحویل
مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط مدت اقساط (ماه) مبلغ اقساط
Outlander
outlander
Type5 ۲۰۱۸ ۳،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۹۰۴،۵۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱،۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۷۰۴،۵۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱،۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۱۰۴،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۲،۲۶۸،۸۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۶۸،۸۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۸ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۷۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۱،۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۶۰،۴۰۰،۰۰۰
۱،۹۳۷،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۱،۲۴۸،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۶۰،۴۰۰،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تعداد و مدت محدود ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ بدون سود ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۴۳،۷۵۰،۰۰۰ خرداد ۹۷
ASX
mitsubishi asx
Type4 ۲۰۱۸ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۶۴،۹۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۷۹،۲۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۴۸۹،۸۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۴۶،۰۰۰،۰۰۰
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تعداد و مدت محدود ۵۳۹،۸۰۰،۰۰۰ بدون سود ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ خرداد ۹۷
Lancer
mitsubishi lancer
Type4 ۲۰۱۷ ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۰۳۹،۵۰۰،۰۰۰ بدون سود ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۹،۵۰۰،۰۰۰ بدون سود ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۱،۰۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۳۶،۳۰۰،۰۰۰ ۲۵۹،۰۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۳۶،۳۰۰،۰۰۰
Mirage
mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ
۲۰۱۸ ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۳۴،۹۰۰،۰۰۰ بدون سود ۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۴،۷۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۴،۹۰۰،۰۰۰ بدون سود ۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲ ۳۴،۷۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷
۶۴۵،۸۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲۴ ۲۰،۲۰۰،۰۰۰ ۲۴۵،۸۰۰،۰۰۰ ٪۱۶ ۲۴ ۲۰،۲۰۰،۰۰۰
نام خودرو تیپ خودرو مدل سال قیمت خودرو

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماری گذاری

فروش نقدی (قیمت قطعی) فروش نقدی تحویل بلند مدت (قیمت علی‌الحساب) فروش مشارکتی (قیمت علی‌الحساب)
قیمت نقدی خودرو

با کسر مبلغ تخفیف خرید نقدی

موعد تحویل پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۴۵ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل پیش پرداخت نقدی در زمان ثبت نام پیش پرداخت دوم چک به تاریخ ۳۰ روز بعد از ثبت نام پیش پرداخت سوم چک به تاریخ ۹۰ روز بعد از ثبت نام مابه‌التفاوت علی‌الحساب در زمان صدور دعوتنامه با کسر مبلغ تخفیف نقدی موعد تحویل

(روز کاری)

Outlander PHEV

outlander PHEV

۲۰۱۸ ۳،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Outlander outlander Type5 ۲۰۱۸ ۳،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Asx mitsubishi asx Type4 ۲۰۱۸ ۲،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
تعداد و مدت محدود
Lancer mitsubishi lancer Type4 ۲۰۱۷ ۱،۷۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
۲۰۱۸ ۱،۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰
Mirage mitsubishi mirageمیتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۱،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ اسفند ۹۶ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ اردیبهشت ۹۷ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲۰

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل فوق را دانلود کنید


مدارک لازم جهت فروش اقساطى / اعتبارى:

 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • اصل و کپی شناسنامه(تمامی صفحات)
 • اصل و کپی فیش واریزی پیش پرداخت
 • همراه داشتن دسته چک
 • کپی گواهینامه یا پاسپورت یا جواز کسب
 • یک قطعه عکس ۳*۴
 • فرم استعلام بانک (فرم موجود در شرکت) یا تاییدیه بانک+گواهی امضاء از دفتر خانه در صورت لزوم
 • پرینت گردش حساب جاری 3 ماه اخیر
 • کپی سند مالکیت طبق ضوابط شرکت
 • یکی از قبوض انشعاب مربوط به سند ( آب ، برق ، گاز )
 • سایر مدارک در زمان ثبت نام از متقاضی اخذ خواهد شد

نکات :

 • بیمه شخص ثالث سال اول بعهده شرکت می‌باشد.
 • هزینه‌های شماره‌گزاری به عهده شرکت می‌باشد و هیچ هزینه ای از مشتری کسر نمی‌گردد
 • تمامی خودروها دارای 5 سال یا 150 هزار کیلومتر گارانتی می‌باشند.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى مبلغ بیمه بدنه بصورت جداگانه محاسبه و از مشتری اخذ می‌گردد.
 • در شرایط فروش اقساطى بدون کارمزد / اعتبارى سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت آرین موتور می‌باشد.
 • حق الزحمه عاملیت مجاز توسط شرکت تامین و پرداخت می گردد. بنابراین پرداخت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط متقاضی به عاملیت برخلاف مقررات شرکت بوده و غیرمجاز می‌باشد.
 • متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط به نام و به حساب بانکی شرکت آرین موتور تادیه و واریز نمایند،

در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت آرین موتور هیچ گونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳،
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب،
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴


دفتر مرکزی: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، خیابان نخ زرین، پلاک ۲۱، شرکت آرین موتور پویا
تلفن مرکزی: ۴۷۲۹۳۰۰۰
نمایشگاه مرکزی اندرزگو: خیابان شریعتی، بالاتر از پل رومی، ابتدای بلوار صبا، پلاک ١٩٧
تلفن: ٢۶٧۶٩٣٨۶-٢٢۶٨۴۵۵٠
نمایشگاه مرکزی شهرک غرب: شهرک غرب، خیابان دادمان، روبروی بیمارستان آتیه.
کد پستی: ١۴۶٨٩١٣٧١١
تلفن: ٨٨۵٨١۶١٢ – ۸۸۵۸۱۶۵۰
نمایشگاه مرکزی ولیعصر: خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، پلاک ٢١١.
تلفن: ٨٨٧٠٧۵٧٠-٨٨٧٠٧٠٨٣
نمایشگاه مرکزی تهرانپارس: تهرانپارس، خیابان گلبرگ شرقی، بین اتوبان باقری و ملکی.
تلفن:٧۶٧٠١٧۵١-٧۶٧٠١٧٣۵


شماره حسابهای شرکت جهت واریز وجوهات : (به نام شرکت آرین موتور پویا)

شماره حساب بانک ملت: ۸۱۷۰۷۸۰۶۷۸ شعبه پارس‌خودرو کد ۶۷۶۰۳
شماره حساب بانک خاورمیانه: ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۲۳۲ شعبه آفتاب
شماره حساب بانک اقتصادنوین: ۱۴۷۸۵۰۵۱۶۸۰۰۳۱ شعبه اسفندیار
شماره حساب بانک کشاورزی: ۷۸۰۶۰۷۸۹۹
شماره حساب بانک ملی اسکان: ۰۱۱۱۲۸۶۲۳۷۰۰۴