فروش خدمات گارانتی به مشتریان میتسوبیشی

 

شرکت آرین موتور پویا در نظر دارد طرح فروش خدمات گارانتی خودروهای میتسوبیشی را به منظور افزایش رضایت مندی و کاهش دغدغه های ناشی از هزینه های خرابی خودرو برای تمامی خودروهای میتسوبیشی سال ۲۰۱۴ و بالاتر که گارانتی آنها به پایان رسیده است، اجرا نماید.

موارد تحت پوشش :

تمامی قطعات مندرج در کارت فروش گارانتی به مدت ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر (هرکدام زودتر فرا‌رسد)؛ طبق مفاد مندرج در کارت گارانتی از تاریخ فروش گارانتی، تحت پوشش قرار می گیرند.

خدمات گارانتی توسط عاملیت‌های مجاز شرکت آرین موتور پویا بدون دریافت هیچگونه وجهی در قبال ارائه قطعات یا اجرت انجام می گیرد.

قطعات اصلی تامین شده توسط شرکت آرین موتور پویا از زمان تعویض، در شبکه عاملیت‌های مجاز شرکت آرین موتور پویا به مدت ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا‌رسد تحت پوشش قرار می گیرند.

کلیه خدمات ارائه شده توسط شبکه خدمات پس از فروش شرکت آرین موتور پویا به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر هرکدام زودتر فرا‌رسد، ضمانت می گردد.


مزایای طرح برای مشتریان عزیز:

  • پوشش هزینه های سنگین ناشی از خرابی قطعات
  • ارتقاء ارزش و قیمت خودرو
  • استفاده از قطعات اصلی توسط کادر متخصص در نمایندگیهای مجاز
  • افزایش طول عمر خودرو توسط انجام سرویسهای دوره ای در نمایندگیهای مجاز
  • استفاده از طرحهای تخفیفی و تشویقی شرکت در نمایندگی های مجاز

“جهت فعالسازی گارانتی خودروی خود به عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور پویا مراجعه فرمایید.”