حسینی

استان: خراسان رضوی
شهر: نیشابور
کد عاملیت : ۲۰۰۶
نام عاملیت: حسینی
نام صاحب امتیاز: سید مهدی حسینی
نوع فعالیت: سرویس سریع
خودروهای تحت پوشش: میتسوبیشی میراژ، میتسوبیشی لنسر، میتسوبیشی ای‌اس‌ایکس، میتسوبیشی اوتلندر
خدمات تحت پوشش: خدمات گارانتی و سرویس ادواری
کد شهر: ۰۵۱
تلفن:  ۴۳۳۵۳۲۱۶
آدرس تعمیرگاه: نیشابور، بلوار رسالت غربی روبه روی نمایشگاه نگین خودرو حسینی، کدپستی ۹۳۱۴۹۱۳۸۴۵
ساعات کاری ایام هفته: ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰  ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰