نمایندگی امیر عبدالشاه کد 2402

استان: سمنان
شهر: سمنان
کد عاملیت : ۲۴۰۲
نام عاملیت: امیر عبدالشاه
نام صاحب امتیاز: آقای امیر عبدالشاه
نوع فعالیت: سرویس سریع و  فروش
خودروهای تحت پوشش: میتسوبیشی میراژ، میتسوبیشی لنسر، میتسوبیشی ای‌اس‌ایکس، میتسوبیشی اوتلندر
خدمات تحت پوشش: خدمات گارانتی و سرویس ادواری
کد شهر: ۰۲۳
تلفن:  ۳۳۴۶۹۴۰۱ – ۳۳۴۶۹۴۰۲ – ۳۳۴۶۹۴۰۷ – ۳۳۴۶۰۴۰۶
آدرس عمیرگاه: سمنان، میدان امام حسین، روبه روی ترمینال مسافربری
ساعات کاری ایام هفته: ۸:۳۰ الی ۱۳:۰۰  ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰ و  جمعه ها: ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰