نظرسنجی

نظرات شما عزیزان بی‌نهایت برای ما اهمیت دارد و در راستای افزایش کیفیت خدماتمان به شما یاری خواهد کرد، در ادامه دو فرم نظرسنجی در نظر گرفته شده تا درباره‌ی فروش و خدمات پس از فروش از مشتریان عزیز یاری بگیریم و باعث خوشحالی ما است که نظر شما را بدانیم.

نظر سنجی خدمات پس از فروش

مشخصات خودرو

مشخصات مشتری

پرسش ها

نظر سنجی فروش

مشخصات خودرو

مشخصات مشتری

پرسش ها