1
فروش شرایطی محصولات میتسوبیشی

مشاهده شرایط فروش

3

راهتو پیدا کن...

Outlander2017

اطلاعات بیشتر

4

لذت ناب رانندگی

ASX New Face

اطلاعات بیشتر

5

فرا تر از یک نسل

Lancer2017

اطلاعات بیشتر

6
میراژ2017
Mirage2017

اطلاعات بیشتر

2

میتسوبیشی در ایران

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • KEYLESS ENTRY
 • 2L ENGINE
 • PANORAMIC ROOF

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • SAT NAV
 • KEYLESS ENTRY
 • 2.4L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • SAT NAV
 • KEYLESS ENTRY
 • 2.4L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

 • IPOD CONTROL
 • BLUETOOTH
 • KEYLESS ENTRY
 • 1.8L ENGINE
 • XENON HEADLIGHTS

 • 68.9 MPG
 • 5 SEATS
 • PARKING SENSORS
 • 1.2L ENGINE

آخرین اخبار